wiki:DhcpHackathon

2014-09-08

DHCP Hack-a-thon!

Ever wanted to hack DHCP code, but didn't know where to start? Want to work on cool new feature? Want to hang out with the ISC developers involved in Kea development? Want to participate in design discussions for host reservation, remote management, MAC address support in DHCPv6 and other upcoming features? Have your own ideas and want to discuss them? If any of that sounds appealing for you, here's your chance!

ISC, a company behind BIND9, ISC-DHCP and Kea and Department of Computer Communications of Gdansk University of Technology are organizing a DHCP Hack-a-thon. This is a two day event where professional ISC developers, engineers, students and early adopters will meet, discuss, but most importantly will write DHCP code together. You are more than welcome to join in.

The event will take place on September 18-19, 2014 in Gdansk, Poland. We will meet on the first floor near Department of Computer Communications (Katedra Teleinformatyki) on first floor of the Old ETI Faculty building of Gdansk University of Technology, Narutowicza 11/12 St., Gdansk, Poland. The map is here: https://goo.gl/maps/Sz2dn

We will start on Thursday morning (10:00am).

We will primarily focus on Kea, ISC's new DHCP implementation, but won't kick you out if you want to hack other DHCP implementations. ;) We may run a small inter-op event if there will be people interested in running other implementations.

Don't expect powerpoint presentations. Expect compilers, debuggers, and running code. ISC team will explain features planned for the upcoming 0.9.1 release (see http://kea.isc.org/milestone/Kea0.9.1) and we are hoping to have a design discussion about them.

It is highly recommended to come in with your own laptop with Kea development environment ready. In particular, you'll need source code from git (https://github.com/isc-projects/kea/), gtest installed (see http://git.kea.isc.org/~tester/kea/doxygen/ => Kea Contributor's Guide) and the code compiled. Your favourite editor will be useful as well. Having an account created on Kea website (http://kea.isc.org, free, and spam free) is useful, but not strictly necessary.

There will be a limited amount of available desktop computers, so if you don't have your own laptop, you still can participate, but please bring in your own if you can.

Keep your eye out for updates on kea-dev mailing list, and also post them on this page.

See you there!

Polish ISC team


DHCP Hack-a-thon!

Czy kiedyś chciałeś grzebać w kodzie DHCP, ale nie wiedziałeś jak zacząć? A może masz ochotę popracować nad jakimś nowym fajnym featurem? Chcesz pogadać z developerami z firmy ISC pracującymi nad oprogramowaniem Kea? A może chcesz wziąć udział w dyskusjach projektowych nad rezerwacją hostów, zdalnym managementem, wsparciem dla adresów MAC w DHCPv6 i innych planowanych mechanizmach? Masz swoje własne pomysły i chcesz o nich pogadać? Jeżeli tak, to właśnie masz na to szansę!

ISC, firma która stoi za oprogramowaniem BIND9, ISC-DHCP oraz Kea oraz Katedra Teleinformatyki Politechniki Gdańskiej organizuje DHCP Hack-a-thon. To takie dwudniowe spotkanie, gdzie zawodowi programiści z firmy ISC, inżynierowie, studenci i entuzjaści DHCP będą mieli okazję spotkać się, porozmawiać, ale przede wszystkim napisać razem trochę kodu DHCP. Zapraszamy serdecznie do udziału.

Spotkanie odbędzie się 18 i 19 września 2014 roku w Gdańsku. Spotkamy się na pierwszym piętrze w starym budynku ETI, w okolicy Katedry Teleinformatyki. Budynek jest częścią kampusu Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk. Mapa z dokładną lokalizacją: https://goo.gl/maps/Sz2dn

Zaczynamy w czwartek o 10 rano.

Mamy zamiar głównie skupić się na oprogramowaniu Kea, ale nie wyrzucimy kogoś, kto będzie chciał grzebać w innej implementacji DHCP. Być może będziemy w stanie uruchomić małe testy interoperacyjności, jeżeli na spotkanie przyjdą ludzie zainteresowani uruchomieniem innych implementacji.

Proszę się nie nastawiać na prezentacje w powerpoincie, a raczej na używanie kompilatorów, debuggerów i uruchamianie kodu. Ekipa ISC przedstawi i wyjaśni planowane funkcjonalności w nadchodzącej wersji 0.9.1 (szczegóły tutaj: http://kea.isc.org/milestone/Kea0.9.1) i mamy nadzieję urządzić dykusję projektową, jak planowane funkcjonalności będą działać.

Gorąco zalecamy przybycie z własnymi laptopami z zainstalowanym środowiskiem developerskim do projektu Kea. W szczególności, będą potrzebne źródła z gita (https://github.com/isc-projects/kea/), zainstalowany gtest (szczegóły tutaj: http://git.kea.isc.org/~tester/kea/doxygen/ => Kea Contributor's Guide) oraz skompilowany kod. Twój ulubiony edytor również się przyda. Założenie konta na stronie Kea (http://kea.isc.org, darmowe i bez spamu) będzie przydatne, chociaż nie jest wymagane.

Będzie dostępna pewna ograniczona ilość komputerów stacjonarnych, więc możesz wziąć udział nawet jeżeli nie masz swojego laptopa. Jeżeli jednak możesz, przynieś swój sprzęt.

W najbliższych dniach będziemy wysyłali update'y na listę mailową Kea, a także umieszczali je na tej stronie.

Do zobaczenia,

Polska ekipa ISC


Update #1

Although not strictly mandatory, if you want to participate we ask you to sign up below, so we'll roughly know how many people expect. To sign up to this list, create an account and click "edit page".

Chociaż nie jest to obowiązkowe, prosimy o wpisanie się na listę poniżej, żeby organizatorzy wiedzieli ile osób się spodziewać. Aby się zapisać, załóż konto i kliknij "edytuj stronę".

Attendees/Uczestnicy:

 1. Tomek Mrugalski, ISC
 2. Marcin Siodelski, ISC
 3. Włodek Wencel, ISC
 4. Adam Osuchowski, Silesian University of Technology
 5. Piotr Strzyżewki, Silesian University of Technology
 6. Maciek Fijałkowski, ETI student
 7. Tomasz Kleinschmidt, Gdansk University of Technology
 8. Dominik Zeromski
 9. Adam Kalmus, ETI student
 10. Damian Manelski, ETI student

Update #2

We will have two rooms at our disposal: 130 (conference room) and 148 (lab room).

Do naszej dyspozycji będziemy mieli dwie sale: 130 (sala konferencyjna) i 148 (laboratorium sieciowe).

Update #3

Proposed agenda:

Thursday

 • 10:00 Introductions
 • 10:10 Current state of the DHCP - the protocol, and its implementations (will focus on Kea, but will also mention ISC-DHCP and Dibbler briefly)
 • 11:00 Kea development at ISC - overview of engineering process, ticket organization presentation, brief overview of interesting tickets
 • 11:30 Assigning tasks (bugs, enhancements) to interested participants
 • 12:00 Lunch break
 • 13:00 and on-wards: Coding, hacking, bug-fixing, testing, brainstorming

Friday

 • 10:00 Host reservation (brain storming, use cases, required functionality, implementation details for MySQL)
 • 11:00 Coding continues!

Keep is mind that it is flexible and subject to change. If you have a topic that is worth discussing by all participants, we'll definitely cover it.

Proponowana agenda:

Czwartek

 • 10:00 Przedstawienie uczestników
 • 10:10 Stan DHCP - protokół i jego implementacje (skupimy się na Kea, ale krótko zostaną wspomniane także inne implementacje: ISC-DHCP oraz Dibbler)
 • 11:00 Rozwój oprogramowania Kea w ISC - przedstawienie procesu wytwarzania oprogramowania, praktyczna prezentacja systemu ticketów/śledzenia bugów, krótki przegląd ciekawych ticketów
 • 11:30 Dyskusja nt. podziału zadań na resztę dnia
 • 12:00 Przerwa obiadowa
 • 13:00 i dalej: kodowanie, hackowanie, poprawianie bugów, testowanie i burzliwe dyskusje

Piątek

 • 10:00 Rezerwacja hostów (brainstorming, przypadki użycia, wymagana funkcjonalność, szczegóły implementacyjne dla MySQL)
 • 11:00 Kodujemy dalej!

Pamiętaj, że to tylko propozycja agendy i może ona ulec zmianie. Jeżeli masz jakiś temat, który warto przedyskutować w szerszym gronie, na pewno się nim zajmiemy.

Last modified 5 years ago Last modified on Sep 17, 2014, 7:20:52 PM